CMA CGM 对来自欧洲的冷藏箱实施新的 400 美元 PSS

海运新闻物流巴巴2022-09-26 15:09:54阅读:

  CMA CGM宣布对冷藏货物征收新的旺季附加费(PSS),从10月23日起生效,直至另行通知为止。

  该公司将对从北欧(法国除外)、斯堪的纳维亚、波兰、波罗的海、英国、西地中海、亚得里亚海、摩洛哥、西非、东地中海和黑海到安哥拉、刚果民主共和国、加蓬和刚果(使用euroaf 5航班的国家和地区)的集装箱班轮征收新的附加费。

  CMA CGM表示,PSS将为每个冷藏集装箱400美元。

  

 
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
蛇口,深圳长滩CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
蛇口,深圳洛杉矶CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
蛇口,深圳奥克兰CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
盐田,深圳长滩CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
盐田,深圳洛杉矶CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
蛇口,深圳西雅图CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
盐田,深圳奥克兰CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
盐田,深圳西雅图CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
盐田,深圳塔科马CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
盐田,深圳雷克雅未克CMA2700390039002022-12-01-2022-12-21详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
南沙,广州科伦坡CMA1340002022-12-02-2022-12-11详情
南沙,广州长滩CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
南沙,广州洛杉矶CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
南沙,广州奥克兰CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
南沙,广州西雅图CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
黄埔,广州洛杉矶CMA2690318031802022-12-01-2022-12-14详情
黄埔,广州奥克兰CMA2690318031802022-12-01-2022-12-14详情
黄埔,广州塔科马CMA2690318031802022-12-01-2022-12-14详情
黄埔,广州西雅图CMA2690318031802022-12-01-2022-12-14详情
南沙,广州塔科马CMA2690318031802022-12-01-2022-12-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
东莞长滩CMA2590308030802022-12-01-2022-12-14详情
东莞洛杉矶CMA2590308030802022-12-01-2022-12-14详情
东莞奥克兰CMA2590308030802022-12-01-2022-12-14详情
东莞西雅图CMA2590308030802022-12-01-2022-12-14详情
东莞塔科马CMA2590308030802022-12-01-2022-12-14详情
顺德长滩CMA2640318031802022-12-01-2022-12-14详情
顺德洛杉矶CMA2640318031802022-12-01-2022-12-14详情
顺德奥克兰CMA2640318031802022-12-01-2022-12-14详情
顺德塔科马CMA2640318031802022-12-01-2022-12-14详情
顺德西雅图CMA2640318031802022-12-01-2022-12-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
香港西雅图CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
香港长滩CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
香港洛杉矶CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
香港奥克兰CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
香港波特兰CMA4690568056802022-12-01-2022-12-14详情
香港巴尔的摩CMA4740568056802022-12-01-2022-12-14详情
香港查尔斯顿CMA4740568056802022-12-01-2022-12-14详情
香港诺福克CMA4740568056802022-12-01-2022-12-14详情
香港纽约CMA4740573057302022-12-01-2022-12-14详情
香港萨凡纳CMA4740568056802022-12-01-2022-12-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
上海阿布扎比CMA1440163016302022-12-05-2022-12-11详情
上海迪拜CMA1440163016302022-12-05-2022-12-11详情
上海杰贝阿里CMA1440163016302022-12-05-2022-12-11详情
上海巴林CMA1440153015302022-12-05-2022-12-11详情
上海达曼CMA1440168016802022-12-05-2022-12-11详情
上海沙迦CMA1490183018302022-12-05-2022-12-11详情
上海阿治曼CMA1540183018302022-12-05-2022-12-11详情
上海科威特CMA1540178017802022-12-05-2022-12-11详情
上海舒艾拜CMA1540178017802022-12-05-2022-12-11详情
上海马斯喀特CMA1590188018802022-12-05-2022-12-11详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
宁波奥克兰CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
宁波西雅图CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
宁波塔科马CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
宁波长滩CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
宁波洛杉矶CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
宁波巴尔的摩CMA4940593059302022-12-01-2022-12-14详情
宁波查尔斯顿CMA4940593059302022-12-01-2022-12-14详情
宁波诺福克CMA4940593059302022-12-01-2022-12-14详情
宁波波特兰CMA4940593059302022-12-01-2022-12-14详情
宁波萨凡纳CMA4940593059302022-12-01-2022-12-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
厦门奥克兰CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
厦门西雅图CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
厦门长滩CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
厦门洛杉矶CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
福州长滩CMA2640313031302022-12-01-2022-12-14详情
福州洛杉矶CMA2640313031302022-12-01-2022-12-14详情
福州奥克兰CMA2640313031302022-12-01-2022-12-14详情
福州西雅图CMA2640313031302022-12-01-2022-12-14详情
福州塔科马CMA2640313031302022-12-01-2022-12-14详情
厦门波特兰CMA4690568056802022-12-01-2022-12-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
青岛长滩CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
青岛洛杉矶CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
青岛奥克兰CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
青岛西雅图CMA2490298029802022-12-01-2022-12-14详情
青岛查尔斯顿CMA4740568056802022-12-01-2022-12-14详情
青岛诺福克CMA4740568056802022-12-01-2022-12-14详情
青岛纽约CMA4740573057302022-12-01-2022-12-14详情
青岛萨凡纳CMA4740568056802022-12-01-2022-12-14详情
青岛波特兰CMA4940593059302022-12-01-2022-12-14详情
青岛巴尔的摩CMA5190618061802022-12-01-2022-12-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
天津(新港)奥克兰CMA2640313031302022-12-01-2022-12-14详情
天津(新港)西雅图CMA2640313031302022-12-01-2022-12-14详情
新港,天津奥克兰CMA2640313031302022-12-01-2022-12-14详情
新港,天津西雅图CMA2640313031302022-12-01-2022-12-14详情
天津(新港)波特兰CMA4840583058302022-12-01-2022-12-14详情
新港,天津波特兰CMA4840583058302022-12-01-2022-12-14详情
天津(新港)巴尔的摩CMA4890583058302022-12-01-2022-12-14详情
天津(新港)查尔斯顿CMA4890583058302022-12-01-2022-12-14详情
天津(新港)诺福克CMA4890583058302022-12-01-2022-12-14详情
天津(新港)纽约CMA4890588058802022-12-01-2022-12-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
大连奥克兰CMA2590308030802022-12-01-2022-12-14详情
大连西雅图CMA2590308030802022-12-01-2022-12-14详情
大连诺福克CMA4940593059302022-12-01-2022-12-14详情
大连波特兰CMA4940593059302022-12-01-2022-12-14详情
大连萨凡纳CMA4940593059302022-12-01-2022-12-14详情
大连巴尔的摩CMA4940593059302022-12-01-2022-12-14详情
大连查尔斯顿CMA4940593059302022-12-01-2022-12-14详情
大连纽约CMA4990598059802022-12-01-2022-12-14详情
大连休斯顿CMA6140738073802022-12-01-2022-12-14详情
大连明尼阿波利斯CMA6190743074302022-12-01-2022-12-14详情
评论
食品海运拼箱需要提供哪些材料?
2022-11-30 09:58 回复 收起
海运清关是什么意思
2022-10-26 21:53 回复 收起
我们是家跨境电商,一直用你们平台,7年了,哈哈哈
2022-11-23 09:52 回复 收起
广州出口海运货代,你们有推荐吗?
2022-10-03 02:28 回复 收起
日本散货海运专线一直跟你们合作,很省心
2022-10-10 16:49 回复 收起
关注物流巴巴
物流巴巴微信公众号
常见问题