HMM 在现代尾浦订购三艘支线集装箱船

海运新闻物流巴巴2022-07-25 15:07:12阅读:

  据 Clarksons Research 称,韩国现代 Mipo 已收到同胞 HMM 的三艘 1,800 teu 支线集装箱船的订单,提前交付时间为 2024 年第二季度和第三季度。 这些船每艘的成本为 3550 万美元。

  本月早些时候,韩国的旗舰航空公司 HMM 制定了一项到 2026 年的大规模支出计划,该计划将使其箱型机队增长近 50%,而其散装机队规模将增加近一倍。

  未来四年 15 万亿韩元(114.5 亿美元)的支出将使 HMM 的集装箱船队从现在的 820,000 个槽位增加到 120 万个,而其散装船队将从 29 艘增加到 55 艘。其他收购将包括码头和物流设施。

 
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
蛇口,深圳仁川HMM3907807802022-12-01-2022-12-14详情
蛇口,深圳釜山HMM3907807802022-12-01-2022-12-14详情
蛇口,深圳雅加达HMM4907307302022-12-01-2022-12-14详情
蛇口,深圳泗水(苏腊巴亚)HMM4907307302022-12-01-2022-12-14详情
蛇口,深圳巴生港HMM690118011802022-12-01-2022-12-14详情
蛇口,深圳巴生西港HMM690118011802022-12-01-2022-12-14详情
蛇口,深圳新加坡HMM690118011802022-12-01-2022-12-14详情
盐田,深圳鹿特丹HMM850153015302022-12-01-2022-12-14详情
盐田,深圳勒阿佛尔HMM890168016802022-12-01-2022-12-14详情
盐田,深圳安特卫普HMM890168016802022-12-01-2022-12-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
南沙,广州勒阿佛尔HMM890168016802022-12-01-2022-12-14详情
南沙,广州南安普顿HMM890168016802022-12-01-2022-12-14详情
南沙,广州鹿特丹HMM890168016802022-12-01-2022-12-14详情
南沙,广州汉堡HMM890168016802022-12-01-2022-12-14详情
黄埔,广州勒阿佛尔HMM990183018302022-12-01-2022-12-14详情
黄埔,广州南安普顿HMM990183018302022-12-01-2022-12-14详情
黄埔,广州鹿特丹HMM990183018302022-12-01-2022-12-14详情
黄埔,广州安特卫普HMM990183018302022-12-01-2022-12-14详情
黄埔,广州汉堡HMM990183018302022-12-01-2022-12-14详情
南沙,广州安特卫普HMM1040188018802022-12-01-2022-12-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
江门汉堡HMM1040188018802022-12-01-2022-12-14详情
顺德汉堡HMM1040188018802022-12-01-2022-12-14详情
珠海勒阿佛尔HMM1040193019302022-12-01-2022-12-14详情
中山勒阿佛尔HMM1040188018802022-12-01-2022-12-14详情
珠海南安普顿HMM1040193019302022-12-01-2022-12-14详情
珠海安特卫普HMM1040193019302022-12-01-2022-12-14详情
中山南安普顿HMM1040188018802022-12-01-2022-12-14详情
中山安特卫普HMM1040188018802022-12-01-2022-12-14详情
珠海鹿特丹HMM1040193019302022-12-01-2022-12-14详情
中山鹿特丹HMM1040188018802022-12-01-2022-12-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
香港新加坡HMM690118011802022-12-01-2022-12-14详情
香港安特卫普HMM890168016802022-12-01-2022-12-14详情
香港汉堡HMM890168016802022-12-01-2022-12-14详情
香港鹿特丹HMM890168016802022-12-01-2022-12-14详情
香港勒阿佛尔HMM940178017802022-12-01-2022-12-14详情
香港南安普顿HMM940178017802022-12-01-2022-12-14详情
香港温哥华HMM2190293029302022-12-01-2022-12-14详情
香港长滩HMM2190293029302022-12-01-2022-12-14详情
香港萨凡纳HMM4140558055802022-12-01-2022-12-14详情
香港查尔斯顿HMM4140558055802022-12-01-2022-12-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
上海长滩HMM2190293029302022-12-01-2022-12-14详情
上海洛杉矶HMM2190293029302022-12-01-2022-12-14详情
上海奥克兰HMM2190293029302022-12-01-2022-12-14详情
上海温哥华HMM2240298029802022-12-01-2022-12-14详情
上海西雅图HMM2240298029802022-12-01-2022-12-14详情
上海塔科马HMM2240298029802022-12-01-2022-12-14详情
上海纽约HMM4140558055802022-12-01-2022-12-14详情
上海查尔斯顿HMM4140558055802022-12-01-2022-12-14详情
上海诺福克HMM4140558055802022-12-01-2022-12-14详情
上海萨凡纳HMM4140558055802022-12-01-2022-12-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
宁波勒阿佛尔HMM890173017302022-12-01-2022-12-10详情
宁波南安普顿HMM890173017302022-12-01-2022-12-10详情
宁波鹿特丹HMM890173017302022-12-01-2022-12-10详情
宁波安特卫普HMM890173017302022-12-01-2022-12-10详情
宁波汉堡HMM890173017302022-12-01-2022-12-10详情
宁波长滩HMM2640348034802022-12-01-2022-12-14详情
宁波洛杉矶HMM2640348034802022-12-01-2022-12-14详情
宁波奥克兰HMM2640348034802022-12-01-2022-12-14详情
宁波温哥华HMM2690353035302022-12-01-2022-12-14详情
宁波西雅图HMM2690353035302022-12-01-2022-12-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
福州温哥华HMM2590343034302022-12-01-2022-12-14详情
福州长滩HMM2590343034302022-12-01-2022-12-14详情
福州查尔斯顿HMM4540608060802022-12-01-2022-12-14详情
福州诺福克HMM4540608060802022-12-01-2022-12-14详情
福州纽约HMM4540608060802022-12-01-2022-12-14详情
福州萨凡纳HMM4540608060802022-12-01-2022-12-14详情
福州休斯顿HMM4890658065802022-12-01-2022-12-14详情
福州莫比尔HMM4890658065802022-12-01-2022-12-14详情
福州芝加哥HMM6340763076302022-12-01-2022-12-14详情
福州蒙特利尔HMM7140768076802022-12-01-2022-12-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
无相关运价
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
无相关运价
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
大连温哥华HMM2590343034302022-12-01-2022-12-14详情
大连查尔斯顿HMM4490603060302022-12-01-2022-12-14详情
大连诺福克HMM4490603060302022-12-01-2022-12-14详情
大连萨凡纳HMM4490603060302022-12-01-2022-12-14详情
大连杰克逊维尔HMM4490603060302022-12-01-2022-12-14详情
大连威尔明顿HMM4490603060302022-12-01-2022-12-14详情
大连纽约HMM4490603060302022-12-01-2022-12-14详情
大连休斯顿HMM4840653065302022-12-01-2022-12-14详情
大连莫比尔HMM4840653065302022-12-01-2022-12-14详情
大连新奥尔良HMM4840653065302022-12-01-2022-12-14详情
评论
外贸海运费用包括哪些项目?
2022-08-07 08:46 回复 收起
海运大件货是不是可以便宜点
2022-12-01 13:26 回复 收起
拼箱怎么说,给便宜价格能便宜不
2022-12-09 05:54 回复 收起
美国海运散货到门,一直选择你们,支持
2022-08-15 10:30 回复 收起
广州出口海运货代,你们有推荐吗?
2022-08-18 10:37 回复 收起
关注物流巴巴
物流巴巴微信公众号
常见问题