CMA CGM 与新加坡 MPA 签署合作协议

海运新闻物流巴巴2022-06-25 08:06:41阅读:

 该谅解备忘录由达飞轮船集团董事长兼首席执行官Rodolphe Saadé和MPA首席执行官Quah Ley Hoon签署。

 达飞集团与新加坡海事和港务局 (MPA) 签署了谅解备忘录 (MOU),共同开发海上脱碳、数字化和创新方面的能力和解决方案。

 双方的目标是创建一支具备未来所需培训和技能的劳动力。为加速海上脱碳,双方将探索使用零碳和低碳船用燃料,如电子甲醇、电子甲烷和生物燃料用于商业航运。

 这种伙伴关系的另一个目标是研究碳捕获解决方案等技术。

 “脱碳、数字化和创新是达飞轮船和整个航运业的战略重点,”达飞轮船集团董事长兼首席执行官鲁道夫萨德指出。

 “鉴于新加坡在我们的全球网络中的关键地位,我很高兴与海事和港务局签署这项合作伙伴关系。这将使我们能够应对未来的挑战,并加强我们与新加坡、其行业和其数字生态系统现有的牢固联系,同时反映了我们对这个国家的依恋,”他补充说。

 这家法国公司订购的三艘液化天然气船也已准备好使用电子甲烷,将悬挂新加坡国旗航行。 CMA CGM 目前拥有一支由 29 艘船舶组成的电子甲烷就绪船队,到 2026 年将达到 77 艘。

 谅解备忘录将探索各种合作机会以实现更大的数字化,例如通过港口和货物文件和报告的数据交换来实现海上网络安全和准时运输。

 同时,双方将在船上自动化等创新方面开展合作,以提高船上的安全性、效率和更智能的解决方案。

 他们还将探索创建和投资新加坡的孵化器和加速器,以发展新加坡的海洋技术初创企业。

 Quah Ley Hoon 表示:“我们很高兴与 CMA CGM 等志同道合的合作伙伴合作,他们有着共同的雄心壮志,使国际航运更具可持续性和弹性,并且也相信采取务实和具体的步骤来实现这些愿望,”新加坡海事和港务局首席执行官。

 
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
盐田,深圳勒阿佛尔CMA0865086502022-08-01-2022-08-31详情
盐田,深圳奥胡斯CMA0005/27/2022-6/15/2022详情
盐田,深圳塔林CMA0005/27/2022-6/15/2022详情
蛇口,深圳新德里CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
蛇口,深圳新德里F港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
蛇口,深圳新德里P港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
蛇口,深圳新德里T港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
蛇口,深圳钦奈CMA2540368036802022-08-13-2022-08-16详情
蛇口,深圳那瓦西瓦CMA2690368036802022-08-13-2022-08-16详情
蛇口,深圳皮帕瓦沃CMA2690368036802022-08-13-2022-08-16详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
南沙,广州新德里CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
南沙,广州新德里F港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
南沙,广州新德里P港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
南沙,广州新德里T港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
黄埔,广州新德里CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
黄埔,广州新德里F港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
黄埔,广州新德里P港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
黄埔,广州新德里T港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
黄埔,广州钦奈CMA2590378037802022-08-13-2022-08-16详情
南沙,广州那瓦西瓦CMA2690368036802022-08-13-2022-08-16详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
顺德新德里CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
顺德新德里F港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
顺德新德里P港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
江门新德里CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
江门新德里F港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
顺德新德里T港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
江门新德里P港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
江门新德里T港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
珠海新德里CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
珠海新德里F港CMA0002022-08-13-2022-08-16详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
香港火奴鲁鲁,夏威夷CMA5590698069802022-08-03-2022-08-14详情
香港西雅图CMA6790768076802022-08-01-2022-08-14详情
香港希洛,夏威夷CMA6790888088802022-08-03-2022-08-14详情
香港长滩CMA6790768076802022-08-01-2022-08-14详情
香港洛杉矶CMA6790768076802022-08-01-2022-08-14详情
香港奥克兰CMA6790768076802022-08-01-2022-08-14详情
香港温哥华CMA7990988098802022-08-01-2022-08-14详情
香港波特兰CMA954010880108802022-08-01-2022-08-14详情
香港巴尔的摩CMA984012080120802022-08-01-2022-08-14详情
香港查尔斯顿CMA984012080120802022-08-01-2022-08-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
上海敦刻尔克CMA540011700117005/1/2022-5/31/2022详情
上海火奴鲁鲁,夏威夷CMA5590693069302022-08-03-2022-08-14详情
上海利物浦CMA5800980098002022-08-01-2022-08-15详情
上海泽布吕赫CMA6140998099802022-08-01-2022-08-14详情
上海格但斯克CMA6140998099802022-08-01-2022-08-14详情
上海奥克兰CMA6690758075802022-08-01-2022-08-14详情
上海西雅图CMA6690758075802022-08-01-2022-08-14详情
上海希洛,夏威夷CMA6790883088302022-08-03-2022-08-14详情
上海波特兰CMA944010780107802022-08-01-2022-08-14详情
上海巴尔的摩CMA1029012580125802022-08-01-2022-08-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
宁波火奴鲁鲁,夏威夷CMA5590693069302022-08-03-2022-08-14详情
宁波奥克兰CMA6690758075802022-08-01-2022-08-14详情
宁波西雅图CMA6690758075802022-08-01-2022-08-14详情
宁波塔科马CMA6690758075802022-08-01-2022-08-14详情
宁波长滩CMA6690758075802022-08-01-2022-08-14详情
宁波洛杉矶CMA6690758075802022-08-01-2022-08-14详情
宁波希洛,夏威夷CMA6790883088302022-08-03-2022-08-14详情
宁波波特兰CMA999011380113802022-08-01-2022-08-14详情
宁波巴尔的摩CMA1029012580125802022-08-01-2022-08-14详情
宁波查尔斯顿CMA1029012580125802022-08-01-2022-08-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
福州火奴鲁鲁,夏威夷CMA5790718071802022-08-03-2022-08-14详情
厦门火奴鲁鲁,夏威夷CMA5790718071802022-08-03-2022-08-14详情
厦门奥克兰CMA6690758075802022-08-01-2022-08-14详情
厦门西雅图CMA6690758075802022-08-01-2022-08-14详情
厦门长滩CMA6690758075802022-08-01-2022-08-14详情
厦门洛杉矶CMA6690758075802022-08-01-2022-08-14详情
福州希洛,夏威夷CMA6990908090802022-08-03-2022-08-14详情
厦门希洛,夏威夷CMA6990908090802022-08-03-2022-08-14详情
福州长滩CMA7090798079802022-08-01-2022-08-14详情
福州洛杉矶CMA7090798079802022-08-01-2022-08-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
青岛火奴鲁鲁,夏威夷CMA5590698069802022-08-03-2022-08-14详情
青岛长滩CMA6690758075802022-08-01-2022-08-14详情
青岛洛杉矶CMA6690758075802022-08-01-2022-08-14详情
青岛奥克兰CMA6690758075802022-08-01-2022-08-14详情
青岛西雅图CMA6690758075802022-08-01-2022-08-14详情
青岛希洛,夏威夷CMA6790888088802022-08-03-2022-08-14详情
青岛查尔斯顿CMA974011980119802022-08-01-2022-08-14详情
青岛迈阿密CMA974011980119802022-08-01-2022-08-14详情
青岛诺福克CMA974011980119802022-08-01-2022-08-14详情
青岛萨凡纳CMA974011980119802022-08-01-2022-08-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
新港,天津火奴鲁鲁,夏威夷CMA5590698069802022-08-03-2022-08-14详情
天津(新港)火奴鲁鲁,夏威夷CMA5590698069802022-08-03-2022-08-14详情
新港,天津希洛,夏威夷CMA6790888088802022-08-03-2022-08-14详情
天津(新港)希洛,夏威夷CMA6790888088802022-08-03-2022-08-14详情
天津(新港)奥克兰CMA6990788078802022-08-01-2022-08-14详情
天津(新港)西雅图CMA6990788078802022-08-01-2022-08-14详情
新港,天津奥克兰CMA6990788078802022-08-01-2022-08-14详情
新港,天津西雅图CMA6990788078802022-08-01-2022-08-14详情
天津(新港)波特兰CMA969011080110802022-08-01-2022-08-14详情
新港,天津波特兰CMA969011080110802022-08-01-2022-08-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
大连火奴鲁鲁,夏威夷CMA5590698069802022-08-03-2022-08-14详情
大连希洛,夏威夷CMA6790888088802022-08-03-2022-08-14详情
大连奥克兰CMA7140808080802022-08-01-2022-08-14详情
大连西雅图CMA7140808080802022-08-01-2022-08-14详情
大连波特兰CMA989011280112802022-08-01-2022-08-14详情
大连诺福克CMA1029012580125802022-08-01-2022-08-14详情
大连萨凡纳CMA1029012580125802022-08-01-2022-08-14详情
大连巴尔的摩CMA1029012580125802022-08-01-2022-08-14详情
大连查尔斯顿CMA1029012580125802022-08-01-2022-08-14详情
大连纽约CMA1034012630126302022-08-01-2022-08-14详情
评论
海运散货代理给推荐一家呗,近期要出货
2022-06-30 06:38 回复 收起
英国散货海运专线是不是快一些
2022-07-25 12:30 回复 收起
美国海运出口是可以的,就是海运费涨了很多是吗?
2022-07-04 03:46 回复 收起
汕头国际海运散货,你们是不是也有做
2022-07-10 04:46 回复 收起
海运清关是什么意思
2022-07-12 10:24 回复 收起
关注物流巴巴
物流巴巴微信公众号
常见问题