MSC正式取代马士基成全球最大船公司

海运新闻物流巴巴2022-01-06 14:01:56阅读:

  物流巴巴获悉,据分析师Alphaliner称,地中海航运公司(MSC)已将马士基集团从全球最大集装箱航运公司的宝座上挤了下来。

  来自Alphaliner的最新数据显示,MSC首次以1888 teu的优势领先马士基。MSC拥有645艘船舶,总容量为4284728 teu,而马士基拥有738艘船舶,总容量为4282840 teu。

  一段时间以来,人们一直预计MSC将超过马士基(Maersk),成为全球最大的集装箱航运公司,原因是该公司拥有大量的新建订单,以及最近收购的二手和租船吨位。

  目前,这两条线路的市场份额均为17%,远高于其最接近的竞争对手达飞集团(CMA CGM) 12.6%的市场份额和317万标准箱的运力。

  MSC将在未来几年里以60艘新船的订单大幅扩大其在运力上对马士基的领先优势,这批船的运力接近100万teu,占其现有船队的23%。相比之下,马士基的订货单仅占其现有船队的6%,共有25艘船舶,总容量为255,100 teu。

  在过去12个月里,马士基的扩张和投资主要集中在物流和电子商务方面,而不是集装箱船的实物资产。

起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
蛇口,深圳达卡MSC0540054002022-05-15-2022-05-31详情
盐田,深圳吉大港MSC0520052002022-05-02-2022-06-15详情
盐田,深圳达卡MSC0540054002022-05-15-2022-05-31详情
蛇口,深圳巴西古丹MSC900180018002022-05-15-2022-05-31详情
蛇口,深圳巴生西港MSC900180018002022-05-15-2022-05-31详情
蛇口,深圳新加坡MSC900180018002022-05-15-2022-05-31详情
蛇口,深圳巴生港MSC900180018002022-05-15-2022-05-31详情
蛇口,深圳海防MSC1000200020002022-05-16-2022-05-31详情
蛇口,深圳丹戎帕拉帕斯MSC1150230023002022-05-15-2022-05-31详情
盐田,深圳利伯维尔MSC59009900101002022-05-15-2022-06-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
南沙,广州伯利兹MSC2150215021502022-05-15-2022-05-30详情
黄埔,广州伯利兹MSC2200235023502022-05-15-2022-05-30详情
南沙,广州努瓦克肖特MSC590011100113002022-05-15-2022-06-14详情
南沙,广州罗安达MSC59009950101502022-05-15-2022-06-14详情
南沙,广州洛美MSC59009800100002022-05-15-2022-06-14详情
南沙,广州利伯维尔MSC59009900101002022-05-15-2022-06-14详情
南沙,广州特马MSC59009800100002022-05-15-2022-06-14详情
南沙,广州科托努MSC600010100103002022-05-15-2022-06-14详情
南沙,广州蒙罗维亚MSC600012000120002022-05-01-2022-06-30详情
南沙,广州达喀尔MSC605010550107502022-05-15-2022-06-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
汕头伯利兹MSC2150240024002022-05-15-2022-05-30详情
佛山伯利兹MSC2200230023002022-05-15-2022-05-30详情
顺德伯利兹MSC2250235023502022-05-15-2022-05-30详情
江门伯利兹MSC2250235023502022-05-15-2022-05-30详情
珠海伯利兹MSC2250235023502022-05-15-2022-05-30详情
中山伯利兹MSC2250235023502022-05-15-2022-05-30详情
湛江伯利兹MSC2350235023502022-05-15-2022-05-30详情
珠海巴塞罗那MSC635011500123502022-05-15-2022-05-31详情
江门热那亚MSC635011500123502022-05-15-2022-05-31详情
珠海瓦伦西亚MSC635011500123502022-05-15-2022-05-31详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
香港伯利兹MSC2000195019502022-05-15-2022-05-30详情
香港利伯维尔MSC59009900101002022-05-15-2022-06-14详情
香港特马MSC59009800100002022-05-15-2022-06-14详情
香港罗安达MSC59009950101502022-05-15-2022-06-14详情
香港洛美MSC59009800100002022-05-15-2022-06-14详情
香港努瓦克肖特MSC590011100113002022-05-15-2022-06-14详情
香港科托努MSC600010100103002022-05-15-2022-06-14详情
香港达喀尔MSC605010550107502022-05-15-2022-06-14详情
香港阿比让MSC605010450106502022-05-15-2022-06-14详情
香港塔科拉迪MSC610010300105002022-05-15-2022-06-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
上海敖德萨MSC501001002022-05-15-2022-05-31详情
上海迪拜MSC2550445044502022-05-23-2022-05-29详情
上海杰贝阿里MSC2550445044502022-05-23-2022-05-29详情
上海达曼MSC2550445044502022-05-23-2022-05-29详情
上海阿布扎比MSC2550445044502022-05-23-2022-05-29详情
上海马斯喀特MSC2650460046002022-05-23-2022-05-29详情
上海沙迦MSC2650460046002022-05-23-2022-05-29详情
上海索哈MSC2650460046002022-05-23-2022-05-29详情
上海巴林MSC2650460046002022-05-23-2022-05-29详情
上海朱拜勒MSC2650460046002022-05-23-2022-05-29详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
宁波长滩MSC6650825083502022-05-06-2022-05-31详情
宁波洛杉矶MSC6650825083502022-05-06-2022-05-31详情
宁波奥克兰MSC6650825083502022-05-06-2022-05-31详情
宁波西雅图MSC6650825083502022-05-06-2022-05-31详情
宁波巴尔的摩MSC845010550107502022-05-06-2022-05-31详情
宁波迈阿密MSC845010550107502022-05-06-2022-05-31详情
宁波纽约MSC845010550107502022-05-06-2022-05-31详情
宁波萨凡纳MSC845010550107502022-05-06-2022-05-31详情
宁波波士顿MSC865010750109502022-05-06-2022-05-31详情
宁波查尔斯顿MSC970012100123002022-05-06-2022-05-31详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
厦门长滩MSC6750835084502022-05-15-2022-05-31详情
厦门洛杉矶MSC6750835084502022-05-15-2022-05-31详情
厦门西雅图MSC6750835084502022-05-15-2022-05-31详情
福州长滩MSC7000880089002022-05-15-2022-05-31详情
福州洛杉矶MSC7000880089002022-05-15-2022-05-31详情
福州奥克兰MSC7000880089002022-05-15-2022-05-31详情
福州西雅图MSC7000880089002022-05-15-2022-05-31详情
厦门鲁珀特港MSC7950985099502022-05-15-2022-05-31详情
厦门温哥华MSC7950985099502022-05-15-2022-05-31详情
福州鲁珀特港MSC810010200103002022-05-15-2022-05-31详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
青岛鲁珀特港MSC6650825083502022-05-11-2022-05-31详情
青岛温哥华MSC6650825083502022-05-11-2022-05-31详情
青岛长滩MSC6650825083502022-05-11-2022-05-31详情
青岛奥克兰MSC6650825083502022-05-11-2022-05-31详情
青岛西雅图MSC6650825083502022-05-11-2022-05-31详情
青岛巴尔的摩MSC845010550107502022-05-11-2022-05-31详情
青岛迈阿密MSC845010550107502022-05-11-2022-05-31详情
青岛纽约MSC845010550107502022-05-11-2022-05-31详情
青岛波士顿MSC845010550107502022-05-11-2022-05-31详情
青岛萨凡纳MSC845010550107502022-05-11-2022-05-31详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
天津(新港)长滩MSC6350790080002022-05-18-2022-06-14详情
天津(新港)奥克兰MSC6350790080002022-05-18-2022-06-14详情
天津(新港)西雅图MSC6350790080002022-05-18-2022-06-14详情
新港,天津长滩MSC6350790080002022-05-18-2022-06-14详情
新港,天津奥克兰MSC6350790080002022-05-18-2022-06-14详情
新港,天津西雅图MSC6350790080002022-05-18-2022-06-14详情
新港,天津鲁珀特港MSC7550940095002022-05-18-2022-06-14详情
天津(新港)温哥华MSC7550940095002022-05-18-2022-06-14详情
新港,天津温哥华MSC7550940095002022-05-18-2022-06-14详情
天津(新港)鲁珀特港MSC7550940095002022-05-18-2022-06-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
无相关运价
评论
海运货物运价找你们客服报价是吧
2022-04-15 23:40 回复 收起
英国散货海运专线是不是快一些
2022-01-13 08:42 回复 收起
广州出口海运货代,你们有推荐吗?
2022-04-14 00:22 回复 收起
食品海运拼箱需要提供哪些材料?
2022-05-19 10:42 回复 收起
出口海运到美国,长期合作价格可以优惠多少?
2022-04-23 02:55 回复 收起
关注物流巴巴
物流巴巴微信公众号
常见问题