MSC正式取代马士基成全球最大船公司

海运新闻物流巴巴2022-01-06 14:01:56阅读:

  物流巴巴获悉,据分析师Alphaliner称,地中海航运公司(MSC)已将马士基集团从全球最大集装箱航运公司的宝座上挤了下来。

  来自Alphaliner的最新数据显示,MSC首次以1888 teu的优势领先马士基。MSC拥有645艘船舶,总容量为4284728 teu,而马士基拥有738艘船舶,总容量为4282840 teu。

  一段时间以来,人们一直预计MSC将超过马士基(Maersk),成为全球最大的集装箱航运公司,原因是该公司拥有大量的新建订单,以及最近收购的二手和租船吨位。

  目前,这两条线路的市场份额均为17%,远高于其最接近的竞争对手达飞集团(CMA CGM) 12.6%的市场份额和317万标准箱的运力。

  MSC将在未来几年里以60艘新船的订单大幅扩大其在运力上对马士基的领先优势,这批船的运力接近100万teu,占其现有船队的23%。相比之下,马士基的订货单仅占其现有船队的6%,共有25艘船舶,总容量为255,100 teu。

  在过去12个月里,马士基的扩张和投资主要集中在物流和电子商务方面,而不是集装箱船的实物资产。

起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
盐田,深圳乌斯怀亚MSC1600165016502022-01-06-2022-01-31详情
盐田,深圳亚松森MSC1600165016502022-01-06-2022-01-31详情
盐田,深圳费尼克斯MSC1600165016502022-01-06-2022-01-31详情
蛇口,深圳达累斯萨拉姆MSC575010850110502022-01-02-2022-02-13详情
蛇口,深圳蒙巴萨MSC575010850110502022-01-02-2022-02-13详情
盐田,深圳柏培拉MSC635012050122502022-01-01-2022-01-31详情
盐田,深圳纳卡拉MSC665013050132502022-01-02-2022-02-13详情
蛇口,深圳贝拉MSC665013050132502022-01-02-2022-02-13详情
蛇口,深圳马普托MSC665013050132502022-01-02-2022-02-13详情
蛇口,深圳纳卡拉MSC665013050132502022-01-02-2022-02-13详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
南沙,广州乌斯怀亚MSC1600165016502022-01-06-2022-01-31详情
南沙,广州亚松森MSC1600165016502022-01-06-2022-01-31详情
南沙,广州费尼克斯MSC1600165016502022-01-06-2022-01-31详情
黄埔,广州乌斯怀亚MSC1800205020502022-01-06-2022-01-31详情
黄埔,广州亚松森MSC1800205020502022-01-06-2022-01-31详情
黄埔,广州费尼克斯MSC1800205020502022-01-06-2022-01-31详情
南沙,广州阿尔赫西拉斯MSC680012500126502022-01-15-2022-02-14详情
南沙,广州巴塞罗那MSC680012500126502022-01-15-2022-02-14详情
南沙,广州瓦伦西亚MSC680012500126502022-01-15-2022-02-14详情
南沙,广州福斯MSC680012500126502022-01-15-2022-02-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
湛江亚松森MSC1800205020502022-01-06-2022-01-31详情
江门亚松森MSC1800205020502022-01-06-2022-01-31详情
湛江费尼克斯MSC1800205020502022-01-06-2022-01-31详情
江门费尼克斯MSC1800205020502022-01-06-2022-01-31详情
汕头乌斯怀亚MSC1800205020502022-01-06-2022-01-31详情
顺德亚松森MSC1800205020502022-01-06-2022-01-31详情
顺德费尼克斯MSC1800205020502022-01-06-2022-01-31详情
珠海乌斯怀亚MSC1800205020502022-01-06-2022-01-31详情
汕头亚松森MSC1800205020502022-01-06-2022-01-31详情
汕头费尼克斯MSC1800205020502022-01-06-2022-01-31详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
无相关运价
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
上海迪拜MSC3900740074002021-11-08-2021-11-14详情
上海杰贝阿里MSC3900740074002021-11-08-2021-11-14详情
上海哈马德港MSC3900740074002021-11-08-2021-11-14详情
上海达曼MSC3900740074002021-11-08-2021-11-14详情
上海阿布扎比MSC3900740074002021-11-08-2021-11-14详情
上海马斯喀特MSC4000755075502021-11-08-2021-11-14详情
上海沙迦MSC4000755075502021-11-08-2021-11-14详情
上海索哈MSC4000755075502021-11-08-2021-11-14详情
上海巴林MSC4000755075502021-11-08-2021-11-14详情
上海朱拜勒MSC4000755075502021-11-08-2021-11-14详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
宁波新加坡MSC1750355035502021-12-15-2021-12-31详情
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
无相关运价
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
无相关运价
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
无相关运价
起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
无相关运价
评论
美国海运出口是可以的,就是海运费涨了很多是吗?
2022-01-11 04:41 回复 收起
厦门海运出口包清关,费用怎么算
2022-01-12 09:18 回复 收起
深圳出口海运货代给推荐加靠谱的呗
2022-01-20 13:03 回复 收起
拼箱怎么说,给便宜价格能便宜不
2022-01-17 06:12 回复 收起
美国海运几天到?想快点选择哪种海运方式
2022-01-19 23:47 回复 收起
关注物流巴巴
物流巴巴微信公众号
常见问题